Wat is waarheid?

Waarheid is overeenstemming met de werkelijkheid.

Een aantal waarheden over de waarheid:

 • Waarheid wordt ontdekt, niet uitgevonden
  Waarheid bestaat ook als geen mens er weet van heeft (de zwaartekracht bestond al vóór Newton).
 • Waarheid overstijgt cultuurverschillen
  Wanneer iets waar is, dan is dat waar voor iedereen, altijd en overal (2 + 2 = 4 dat geldt voor iedereen, altijd en overal).
 • De waarheid is onveranderlijk (hoewel onze denkbeelden over de waarheid wel aan verandering onderhevig zijn)
  Vroeger meenden wij dat de aarde een platte schijf was, totdat wij ontdekten dat de aarde bol was. Die ontdekking veranderde niets aan het feit dat de aarde vóór dit nieuwe inzicht ook al bolvormig was. De waarheid veranderde niet, onze opvatting wel.
 • Opvattingen kunnen de feiten niet veranderen, hoe overtuigd we ook zijn van onze ideeën
  Iemand kan oprecht van mening zijn dat de aarde een platte schijf is, maar die opvatting is wel een grote misvatting.
 • Waarheid wordt niet beïnvloed door de houding van de persoon die deze waarheid onderschrijft
  Een arrogant persoon kan de waarheid spreken, terwijl een bescheiden mens een misvatting kan verkondigen.
 • Alle waarheden zijn absolute waarheden
  De uitspraak: ´Ik, André Scholten, ben moe op 13 maart 2019 om 22:25 uur´ mag als een relatieve waarheid overkomen, maar desondanks geldt voor iedereen, altijd en overal, dat André Scholten op die dag en op dat tijdstip moe was.

Samenvattend: tegengestelde opvattingen zijn mogelijk, maar tegengestelde waarheden zijn onmogelijk.

Geef een reactie