Wat is de Bijbel?

De hele Bijbel is door God ingegeven

2 Timotheüs 3:16
16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is;

Dit betekend dat de Bijbel niet door mensen is bedacht, maar door God. God heeft de schrijvers van de Bijbel op zo´n manier geleidt, dat hetgeen er in de Bijbel staat, is zoals God het bedoeld heeft.