online evangelisatie tips

10 Online evangelisatie tips

Online evangelisatie tips voor Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, en meer. Online evangelisatie leren? Hier 10 simpele tips.

Online evangeliseren is in dit digitale tijdperk een must als je een hart hebt voor evangelisatie. Zelf ben ik al jaren bezig met online evangeliseren:

 • Door het maken van websites die over God gaan
 • Als e-coach bij de WaaromJezus?-cursus van IkzoekGod.nl
 • Of bijvoorbeeld via Facebook

De volgende online evangelisatie tips helpen mij om online met niet-christenen in gesprek te gaan over Jezus.

10 Online evangelisatie tips

1: Praat in begrijpelijk Nederlands
2: Blijf vriendelijk
3: Lees je bericht nog eens door voordat je het plaatst
4: Zoek een kanaal wat bij je past
5: Niet preken, maar praten
6: Leer van anderen
7: Weet wat je gelooft
8: Ken antwoorden op veelgestelde vragen
9: Bidt
10: Houdt vol

Tip # 1: Praat in begrijpelijk Nederlands

Als christen ben je vaak gewend om in een bepaalde taal te spreken: kerktaal. Voor jou en andere christenen is dit heel begrijpelijk, maar voor een niet-christen kan het wel eens lastig zijn om te weten waar je het over hebt.

¨Bekeer je van je zonden.¨

¨Vertrouw op Jezus en je wordt gered.¨

¨Het bloed van het Lam reinigt ons van al onze zonden.¨

Allemaal goede dingen natuurlijk die belangrijk zijn voor de ander om te horen. Maar voor de niet-christen zijn deze termen waarschijnlijk moeilijk te begrijpen.

Probeer daarom je taalgebruik aan te passen aan degene met wie je praat over God.

Kun je er echt niet omheen om bepaalde (moeilijke) termen te gebruiken. Doe dit dan, maar leg ze wel uit.

Hoe kan iemand geloven wat hij niet begrijpt?

Tip # 2: Blijf vriendelijk

online evangelisatie tips - blijf vriendelijk

Misschien irriteer jij je er ook wel eens aan: van die irritante of grove opmerkingen bij YouTube-filmpjes of Facebook, die gaan over christelijke onderwerpen. En dan is het niet alleen de niet-christen die bot is, maar ook de christen.

Online gaan mensen wel eens ander gedrag vertonen, dan dat ze in het ¨echte¨ leven zouden doen. Online vallen er grenzen weg. Internet is anoniemer en lekker veilig vanuit je eigen huis. Hierdoor durven mensen vaak eerder te zeggen wat ze vinden. Dit kan natuurlijk heel erg positief zijn, maar helaas zitten hier ook negatieve kanten aan.

Doe niet mee met het afkatten / de ander onderuit halen.

Als mensen online grof uit de hoek kunnen komen of ronduit beledigend zijn, zorg er dan voor dat je zelf vriendelijk blijft.

Ik denk hierbij dan aan de Bijbeltekst 1 Petrus 3:15-16:

¨Vertrouw met je hele hart op de Heer God. Wees altijd bereid om aan iedereen die er meer over wil weten, te vertellen over de zekerheid die jullie hebben. Maar doe dat wel vriendelijk en met respect. Zorg dat jullie een zuiver geweten hebben. Want dan zullen de mensen die slechte dingen over jullie leven met Christus zeggen, voor schut komen te staan.¨

Ik heb nu al meerdere keren meegemaakt dat mensen op Facebook bot op een reactie van mij reageerden. Ik reageerde vriendelijk terug en kreeg daarna een excuus te horen voor hun gedrag: ¨Ja, sorry, zo bedoelde ik het ook alweer niet.¨

Wat uit had kunnen lopen op een ordinaire scheldpartij, is nu een vriendelijk gesprek geworden. Met de mogelijkheid om op een opbouwende manier over God te praten.

Blijf dus vriendelijk, ook al is de ander bot. Mocht het nodig zijn, kap het gesprek dan vriendelijk af.

Tip # 3: Lees je bericht nog eens door voordat je het plaatst

online evangelisatie tips - bericht nog een keer doorlezen

Dit is één van die online evangelisatie tips waar ik zelf veel aan heb. Je hebt het vast wel eens gehad: je verzendt je bericht en bedenkt je daarna pas dat je beter nog even had kunnen wachten.

Soms is dit echt gênant. Had je het maar niet gedaan.

Maar helaas.

Het is gebeurd.

Ik denk dat het ons allemaal wel eens overkomt.

Let hier dus op. Het is goed om bij online evangelisatie je bericht nog een keer door te lezen voordat je het verstuurd. Vaak kun je een zin nog net iets beter verwoorden. Of dingen er uithalen waar je later spijt van krijgt.

Lees je berichtje dus nog eens door voordat je het verstuurt.

Tip # 4: Zoek een kanaal wat bij je past

online evangelisatie tips - medium wat bij je past

Online evangelisatie kan via veel verschillende kanalen. Bijvoorbeeld:

Bij welk kanaal voel jij je goed? Waar maak jij vaak gebruik van? Waar heb je plezier aan?

Iets gevonden?

Dan is dit waarschijnlijk het kanaal waarmee jij het gemakkelijkst kun evangeliseren.

Ga niet automatisch voor het meest populaire. Ben je een Twitter-fan, ga dan voor Twitter. Ook al is dat niet zo populair als Facebook.

Zoek een kanaal wat bij je past.

Tip # 5: Niet preken, maar praten

online evangelisatie tips - niet preken maar praten

Zoals bij alle gesprekken, offline en online: ga niet preken tegen mensen.

Mensen willen graag een gesprek. Jij wilt jouw verhaal doen. Zij ook.

Hoe irritant is het als iemand je loopt te vertellen hoe het precies zit, zonder naar jou te willen luisteren? Dit heeft de ander dus ook.

Vertel wat jij wilt vertellen over God, Jezus, en de Bijbel, maar laat de ander ook aan het woord. Ook al ben je het totaal niet met hem eens.

Wat heeft hij te zeggen?

Probeer hem te begrijpen. Niet dat je het met hem eens hoeft te zijn, maar probeer hem te begrijpen. Dan zul je merken dat de ander ook meer open staat voor wat jij hem hebt te vertellen en jou probeert te begrijpen.

Met andere woorden: niet preken, maar praten.

Tip # 6: Leer van anderen

online evangelisatie tips - leer van anderen

Er zijn veel materialen beschikbaar die gaan over evangelisatie en soms ook over online evangelisatie. Ik denk dan aan:

 • Websites
 • Boeken
 • Filmpjes op YouTube
 • Dvd´s

Op deze manier kun je veel online evangelisatie tips van anderen krijgen.

Wat ik zelf ook echt een heel goede manier vindt om online te leren evangeliseren is door te kijken naar hoe andere christenen het in de praktijk doen.

Hoe pakken zij het aan op Facebook?

Welke reacties laten zij achter bij YouTube?

Wat doen ze goed? Wat kunnen ze beter doen?

Je kunt veel online evangelisatie tips krijgen door naar andere christenen te kijken hoe zij online het evangelie brengen.

Leer hiervan.

Tip # 7: Weet wat je gelooft

Om online het evangelie te kunnen brengen is het wel belangrijk om te weten wat het evangelie precies inhoudt. Kun jij in het kort vertellen:

 • Wie God is?
 • Wat zonde is?
 • Waarom Jezus moest sterven aan een kruis?
 • Wat vergeving is?
 • Wat geloof in Jezus is?

Heb deze antwoorden paraat.

Het voordeel van online evangeliseren is dat je antwoorden gemakkelijk via Google op kunt zoeken. Maar sommige dingen hoor je gewoon paraat te hebben.

Zoek deze dingen uit.

Tip # 8: Ken antwoorden op veelgestelde vragen

online evangelisatie tips - ken antwoorden op veelgestelde vragen

Mensen die online op zoek zijn naar God stellen vaak dezelfde vragen:

 • Is er bewijs dat God bestaat?
 • Als God bestaat, waarom is er dan zoveel lijden op deze wereld?
 • Hoe weet je of Jezus daadwerkelijk heeft geleefd?
 • Kun je bewijzen dat Jezus is opgestaan uit de dood?
 • Spreken geloof en wetenschap elkaar niet tegen?

Ook voor deze onderwerpen zijn tal van materialen beschikbaar. Ik denk weer aan:

 • Websites
 • Boeken
 • Filmpjes op YouTube
 • Dvd´s

Verdiep je in deze vragen. Zoek de antwoorden op.

Maak een document aan waar je al deze vragen met antwoorden in zet. Hierdoor heb je de antwoorden paraat wanneer iemand je dezelfde vraag weer stelt.

Je hoeft dan niet alles telkens opnieuw uit te zoeken.

Wel zo gemakkelijk!

Tip # 9: Bidt

Bidt voor de mensen aan wie je het evangelie vertelt

Een erg belangrijk punt, maar eentje die ik eerlijk gezegd nog wel eens vergeet: bidt voor de mensen. Al je mooie, wijze en vriendelijk woorden hebben geen enkel nut als God het hart van de mensen niet opent. In de Bijbel staat in Handelingen 16:14:

¨Eén van hen heette Lydia. Ze verkocht textielverf in de stad Tyatira en ze aanbad God. Ze luisterde goed. De Heer opende haar hart en ze geloofde wat Paulus vertelde.¨

Het is God die haar hart opende, waardoor ze geloofde wat Paulus vertelde.

In Kolossenzen 4:3 wordt gevraagd om gebed of God als het ware de deur opent en de evangelisten mogelijkheden geeft om mensen het evangelie te vertellen:

¨Bid ook voor ons. Bid dat God als het ware de deur voor ons open zet en ons mogelijkheden geeft om aan de mensen het goddelijke plan van Christus te kunnen vertellen, waarvoor ik nu in de gevangenis zit.¨

Het is God die het hart van Lydia opende, waardoor ze geloofde wat Paulus vertelde.
Het is God die als het ware de deur open zet en de evangelisten mogelijkheden geeft om aan mensen het evangelie te vertellen.

Er wordt in Kolossenzen 4:3 gevraagd om te bidden of God als het ware de deur open zet.
Het is dus God die als het ware de deur openzet en evangelisten mogelijkheden geeft om aan mensen het evangelie te vertellen.
Aangezien alleen God het hart kan openen, lijkt het mij ook goed om God hiervoor te bidden.

Bidt dus tot God of Hij als het ware de deur open zet om online aan mensen het evangelie te vertellen. En dat Hij hun hart wil openen, zodat ze geloven wat jij hen vertelt.

online evangelisatie tips - bidden

Vraag of andere christenen voor jou bidden

In Kolossenzen 4:4 staat:

¨Als jullie voor mij bidden, zal ik het goede nieuws precies zó kunnen vertellen als God van mij vraagt.¨

Ook als je online het evangelie brengt heb je het nodig dat mensen voor jou bidden. Dat je het evangelie precies zo kan vertellen zoals God van je vraagt.

Dat je Gods leiding zal ervaren in de gesprekken. Dat de Heilige Geest je te binnen zal brengen waar Hij wil dat je over gaat praten.

Ken jij mensen die voor jouw online evangelisatie activiteiten willen bidden?

Ken jij mensen die online evangeliseren? Zoek elkaar (online) op en vorm een bidgroepje.

Vindt mensen die voor jou willen bidden, zodat je tijdens je online evangelisatie de dingen precies zo kunt vertellen als God van jou vraagt.

Tip # 10: Houdt vol

Nummer 10 in het rijtje online evangelisatie tips is: houdt vol.

Eén van de grote voordelen van online evangelisatie is tegelijkertijd ook een van de grote nadelen. Internet is laagdrempelig waardoor mensen gemakkelijk met je in gesprek over God kunnen gaan. Maar tegelijkertijd kunnen mensen net zo simpel weer afhaken.

Naast mijn werk bij IkzoekGod.nl ben ik ook vrijwilliger als e-coach bij de WaaromJezus?-cursus van IkzoekGod.nl. Het komt regelmatig voor dat iemand zich aanmeldt voor de cursus en dan nooit begint, of na een paar lessen al stopt.

Dit is wel eens frustrerend. Maar laat je hierdoor niet ontmoedigen. Wie weet wat het korte contact heeft gedaan?

Je mag bidden tot God dat Hij het Zaad dat gezaaid is vrucht zal doen dragen. Misschien zie je er wat van. Waarschijnlijk niet.

online evangelisatie tips - hou vol

Maar hou vol. Laat je niet ontmoedigen.

Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor kanalen als:

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Snapchat

Of welk kanaal je dan ook gebruikt: het is laagdrempig waardoor mensen snel kunnen aanhaken of afhaken.

Maar ook hierbij geldt weer: hou vol, laat je niet ontmoedigen.

Blijf gewoon het evangelie online verspreiden!

Wat zijn jouw online evangelisatie tips?

Ik heb een aantal online evangelisatie tips gegeven. Ik heb er vast wat gemist. Waar let jij altijd op bij het online evangeliseren? Wat zijn jouw online evangelisatie tips?

Mis niets
Inschrijven nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Ontvang online evangelisatie tips.
Blijf op de hoogte
Laten we Nederland online bereiken met het evangelie van Jezus!

Geef een reactie