De doop en het avondmaal

28 De doop en het avondmaal
28.1 De doop en het avondmaal zijn verordeningen die uitdrukkelijk en
soeverein ingesteld zijn door de Heer Jezus, de enige wetgever. Zij moeten
in zijn kerk worden voortgezet tot aan het einde van de wereld.¹

Mat. 28:19-20; 1 Kor. 11:26
28.2 Deze heilige instellingen moeten alleen worden uitgevoerd door
hen die bekwaam zijn en daartoe geroepen zijn, volgens de opdracht van
Christus.¹

Mat. 28:19; 1 Kor. 4:1