Argumenten voor het bestaan van God

Er zijn een aantal indirecte aanwijzingen voor het bestaan ​​van God. Als je alle verschillende aanwijzingen bij elkaar optelt, dan is de redelijkste verklaring het bestaan van een Schepper.

Dit zijn een aantal van die aanwijzingen:

1. Ontwerp van de natuur
2. De schoonheid van de natuur
3. Het eten in de natuur
4. Een ervaring met God
5. De tijdelijke aard van het universum
6. Het morele argument
7. Logica
8. De unieke aard van onze wereld en universum
9. De menselijke geest
10. De zin van het leven


1. Ontwerp van de natuur

De natuur bevat tal van ontwerpen die wijzen op het bestaan van God. Het argument gaat als volgt:

  1. Elk ontwerp heeft een ontwerper
  2. De natuur vertoont tekenen van een zeer complex ontwerp
  3. Daarom is het redelijk om aan te nemen dat het heelal een Ontwerper heeft

Dit ontwerp zien we terug in:

  • Het heelal
  • De cel

(2) The Appearance of Design (Teleological) -> wordt titel?

(a) Human artifacts (like watches) are products of intelligent design
(b) Many aspects and elements of our universe resemble human artifacts
(c) Like effects typically have like causes
(d) Therefore, it is highly probable the appearance of design in the Universe is simply the reflection of an intelligent designer
(d) Given the complexity and expansive nature of the Universe, this designer must be incredibly intelligent and powerful (God)

Het heelal

Het heelal is er specifiek op afgesteld om leven mogelijk te maken op aarde. De aarde is een planeet met tal van onwaarschijnlijke en onderling afhankelijke omstandigheden die het leven onderhouden en de aarde tot een kleine oase maken in een uitgestrekt en onherbergzaam universum.

Dit ontwerp van het heelal is voor mij een argument voor een Ontwerper.

Lees ook: Bewijs dat God bestaat: ontwerp van het heelal

De cel

Als we in de cel te kijken zien we dat het leven op moleculair niveau onnoemelijk complex is. Het bestaat uit meerdere, goed in elkaar passende, en met elkaar in wisselwerking staande onderdelen die allemaal tot de basisfunctie bijdragen.

Dit ontwerp van de cel is voor mij een argument voor een Ontwerper.

Lees ook: Bewijs dat God bestaat: ontwerp van de cel

2. De schoonheid van de natuur

De natuur ziet er schitterend uit: mooie bergen, rivieren, bomen, planten, dieren, wolken, zon, maan, sterren, en nog veel meer. Er is een veelheid aan kleuren, geuren, en allerlei mooie dingen om van te genieten.

Deze mooie natuur is voor mij een argument dat er een creatief Iemand achter zit.

3. Het eten in de natuur

En te midden van deze schitterende natuur, op een aarde waarop leven mogelijk is, en op moleculair niveau onnoemelijk complex is, groeit er ook nog eens volop heerlijk eten dat we nodig hebben om van te leven. De natuur brengt de heerlijkste vruchten, noten, zaden, en ander voedsel voort die we kunnen eten.

Ook hierin zie ik de hand van een Schepper. Een Schepper die wil dat we het goed hebben en voor ons wil zorgen.

4. Een ervaring met God

Sommige mensen ervaren soms iets van God. Zo heb ik vorig jaar zelf de troost van God sterk mogen ervaren toen mijn vrouw in het ziekenhuis lag. Dit is moeilijk om uit te leggen aan iemand die dit zelf niet mee heeft gemaakt.

Maar ik merkte dat God bij me was. Was het dan altijd gemakkelijk? Nee, maar met God erbij was het wel anders dan als Hij er niet bij was geweest. Alsof Hij mij droeg. En ook al kan ik hier geen bewijzen voor aanleveren, het is voor mij erg duidelijk dat God dicht bij mij was.

Deze ervaring met God is voor mij een argument dat Hij bestaat.

5. De tijdelijke aard van het universum

(1) The Temporal Nature of the Cosmos (Cosmological) -> wordt titel?

(a) The Universe began to exist
(b) Anything that begins to exist must have a cause
(c) Therefore, the Universe must have a cause
(d) This cause must be eternal (uncaused), non-spatial, immaterial, atemporal, and personal (having the ability to willfully cause the beginning of the universe)
(e) The cause fits the description we typically assign to God

6. Het morele argument

(3) The Existence of Objective Moral Truth (Axiological) -> wordt titel?

(a) There is an objective (transcendent) moral law
(b) Every law has a law giver
(c) Therefore, there is an objective (transcendent) moral law giver
(d) The best explanation for this objective (transcendent) law giver is God

7. Logica

(4) The Existence of Absolute Laws of Logic (Transcendent) -> wordt titel?

(a) The laws of logic exist

  • i. The laws of logic are conceptual laws
  • iii. The laws of logic are transcendent
  • iii. The laws of logic pre-existed humans

(b) All conceptual laws reflect the mind of a law giver
(c) The best and most reasonable explanation for the kind of mind necessary for the existence of the transcendent, objective, conceptual laws of logic is a transcendent, objective, eternal Being (God)

8. De unieke aard van onze wereld en universum

(5) The Unique Nature of Our World and Universe (Anthropic) -> wordt titel?

(a) Our universe appears uniquely designed so:

  • i. Life can exist
  • ii. This same life can examine the universe

(b) This unique design cannot be the result of random chance or unguided probabilities
(c) There is, therefore, a God who designed the universe to support human life and reveal His existence as creator of the Cosmos

Conclusie: God bestaat

Ik heb een aantal argumenten genoemd voor het bestaan van God die mij ervan hebben overtuigd dat Hij bestaat. Sommige argumenten kunnen vragen oproepen. Bovendien is elk argument ook weer op een andere manier te interpreteren. Maar als je al deze argumenten bij elkaar optelt, denk ik dat het bestaan van God toch de beste verklaring is.

Bronnen